Søk om fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og betales helt eller delvis av Staten.
Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat.

Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Vi er underlagt taushetsplikt.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt
eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Les mer

Advokat / daglig leder

Advokat / partner

Advokat / partner

Advokat (permisjon som dommerfullmektig)
Alle advokater

Når kan du nekte selger å rette?

Dersom det foreligger en mangel ved tingen du har kjøpt, har du etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven en rekke misligholdsbeføyelser du kan gjø…

Kan man kreve innsyn i ektefellens økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomiske forhold. Rettsstillingen e…

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra ti…

Når NAV overprøver legens vurdering

En saksbehandlingsfeil å overprøve legens vurdering? Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og…

Økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

Kompliserte økonomiske oppgjør Det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap kan ofte være vanskelig og anstrengende. I en nylig avsagt dom fra…

Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige

Utgangspunktet i norsk rett: muntlige avtaler er bindende Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder noe formkrav ved inngåel…