• nb
  • en

Søk om fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og betales helt eller delvis av Staten.
Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat.

Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Vi er underlagt taushetsplikt.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt
eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Les mer
Alle advokater

Problemer i etterkant av bilkjøp

Forsikringsselskapet hevdet eierskap til bil, men valgte å gi seg før hovedforhandling i tingretten Kollisjonsskadet bil, kondemnert Advokat Kjetil …

Avtaletolkning – hva er avtalt?

En avtale kan bli inngått både muntlig og skriftlig, ved muntlige avtaler kan det oppstå bevismessige spørsmål om hva som er avtalt. Men også ve…

Reklamasjon

Ved kjøp av varer, tjenester og fast eiendom vil det innimellom være tilfeller hvor det er nødvendig å klage på den varen eller tjenesten du har …

Når kan du nekte selger å rette?

Dersom det foreligger en mangel ved tingen du har kjøpt, har du etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven en rekke misligholdsbeføyelser du kan gjø…

Kan man kreve innsyn i ektefellens økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomiske forhold. Rettsstillingen e…

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra ti…