• nb
  • en

Søk om fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og betales helt eller delvis av Staten.
Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat.

Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Vi er underlagt taushetsplikt.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt
eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Les mer
Alle advokater

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi. Rettsstillingen er på dette…

Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra ti…

Har du opplevd at NAV har overprøvet legens vurdering?

Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Dette kan virke ufor…

Vederlagskrav og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap

Det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap kan ofte være vanskelig og anstrengende. I en dom fra Frostating lagmannsrett, vurderte retten hvor…

Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige

Høyesterett har i dommen inntatt i Rt. 1998 s. 946 (s. 958) uttalt at muntlige avtaler er bindende med mindre annet følger av lov, avtale eller er f…

Konkurranseklausuler og tolkningen av disse

Agder lagmannsrett foretok en tolkning av konkurranseklausuler inntatt i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om arbeidstakeren hadde krav på lønn i …